Sayın Kaymakamımız Muhammed Enes İPEK'in  talimatı ile boğulma olaylarını önleme amacıyla ilgili kurumlara aşağıdaki yazı yazılarak gereği istenilmiştir.
 
"Kaymakamlığımca ve güvenlik birimlerimce yapılan denetim ve incelemelerde, gerekse vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayette halkın yoğun olarak kullandığı sahil bandının cankurtaranı olmayan sahillerinde yüzmek; suyun yoğun dalgalı yapısı ve oluşan ters akıntı sebebiyle tehlike arz etmektedir. Gülyalı sahil şeridi boyunca Cankurtaranı olmayan sahillerde denize girilmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31. ve 66. Maddelerine istinaden yasaklanmıştır.

       Şartları yüzmeye müsait olmayan alanlarda denize girilmesini önleyerek vatandaşların can ve mal güvenliği ile genel huzur ve sükunu, kamu güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı korumak amacıyla ilçemiz mülki sınırları kıyılarında Gülyalı Belediye Başkanlığı’nın ‘Halk Plajı’ olarak belirlediği alanlar dışında denize  girilmesi yasaklanmıştır. Belirtilen yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesine istinaden İdari Para Cezası uygulanacaktır. Kararın mutad vasıtalarla ilan edilerek, Kaymakamlık internet sitesinde de yayınlanarak vatandaşlara duyurulmasını, konunun Gülyalı Belediyesi, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının takibi hususunda;
        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim."